"RZS: Dołącz do działania" to ogólnoświatowa kampania AbbVie, która ma służyć ludziom na całym świecie jako źródło informacji na temat reumatoidalnego zapalenia stawów, dostarczając wiedzy zarówno chorym na RZS, jak i osobom w ich otoczeniu. Chorzy mając odpowiednią wiedzę i wsparcie, mogą aktywnie i skutecznie współpracować z lekarzem w procesie zarządzania chorobą.

Kampania "RZS: Dołącz do działania" jest wspierana przez ponad 40 organizacji z całego świata. Jest efektem współpracy ekspertów z całego świata - pacjentów, lekarzy, personelu pielęgniarskiego i naukowców - zaangażowanych w opracowywanie oraz wdrażanie materiałów w ramach tej inicjatywy.

Założenia kampanii "RZS: Dołącz do działania" opracowane zostały na podstawie anonimowego badania, które przeprowadzono wśród pacjentów z RZS z całego świata.  Respondentami były dorosłe osoby z RZS z ponad 40 państw.