Założenia kampanii "RZS: Dołącz do działania" zostały opracowane na podstawie wyników globalnego badania, które zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive w dniach 14 lutego -11 kwietnia 2013 roku. W badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy dorosłych chorych na RZS z całego świata. Badanie przeprowadzono w 42 krajach, w tym w państwach Ameryki Łacińskiej, Europy, Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Respondenci wypełniali ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej. Możliwe jest udostępnienie na żądanie pełnych informacji na temat metodologii zastosowanej w badaniu wraz z danymi dotyczącymi wielkości badanej próby w każdym z krajów.

Wybrane wnioski z globalnego badania:

Mimo że ponad 70 procent badanych twierdziło, że ich choroba jest obecnie pod kontrolą (72%), to jednak więcej niż połowa respondentów (57%) przyznała, że RZS negatywnie wpływa na ich zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Pacjenci, którzy regularnie chodzą do lekarza, częściej stwierdzali, że ich  wiedza na temat RZS jest obszerna lub umiarkowana (78% vs 64 %) oraz wymieniali przeciwdziałanie dalszym zmianom w stawach jako główny cel leczenia (23% vs 20%) w porównaniu z chorymi, którzy odwiedzają lekarza tylko w konkretnej sprawie.

Pacjenci, którzy mają plan leczenia, niemal dwukrotnie częściej czuli się lepiej (39 %vs 23%) i byli spokojni (31%vs 16%), niż ci chorzy, którzy nie mają planu leczenia.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polskimi wynikami badania.