Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat swojej choroby, by skuteczniej monitorować jej przebieg i leczenie, skontaktuj się z wybraną organizacją w celu uzyskania wsparcia i informacji.