Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) może mieć wpływ na wiele aspektów życia chorych, zarówno w sferze fizycznej i emocjonalnej, jak i prywatnej oraz zawodowej.

Jeśli chcesz mieć kontrolę nad przebiegiem Twojej choroby, musisz współpracować z lekarzem. Wspólnie z nim określ swoje cele osobiste. Opracujcie razem plan leczenia, którego celem będzie hamowanie procesów zapalnych w stawach, zachowanie sprawności fizycznej i przeciwdziałanie niepełnosprawności. W ramach kampanii "RZS: Dołącz do działania" przeprowadzono badanie wśród pacjentów chorych na RZS na całym świecie. Jego wyniki dowodzą, że pacjenci, którzy mają plan leczenia, częściej są zdania, że choroba nie wpłynęła znacząco na ogólną jakość ich życia. Zapytani o to, jak oceniają swoje życie z RZS na podstawie doświadczeń z minionego tygodnia, pacjenci posiadający plan leczenia częściej udzielali odpowiedzi sugerujących, że czują optymizm, spokój ducha i mają poczucie kontroli nad własnym życiem.

RZS może wpłynąć na wiele aspektów Twojego życia.  Czy na pewno robisz wszystko, by mieć kontrolę nad chorobą? Kliknij na poniższy przycisk i wypełnij kwestionariusz. Dowiedz się, jak możesz współpracować z lekarzem, żeby skuteczniej monitorować przebieg Twojego RZS!

 

  • W ramach kampanii "RZS: Dołącz do działania" przeprowadzono badanie wspólnie z firmą Harris Interactive w dniach 14 lutego - 11 kwietnia 2013 roku. W badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy dorosłych osób chorych na RZS z  całego  świata. Badanie przeprowadzono w 42 krajach, w tym w państwach Ameryki Łacińskiej, Europy, Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Respondenci mieli do dyspozycji ankietę w postaci papierowej i w wersji elektronicznej. Możliwe jest udostępnienie na żądanie pełnych informacji na temat metodologii zastosowanej w badaniu, włącznie z danymi dotyczącymi wielkości badanej próby w każdym z krajów.